Προσθετική

Στεφάνες - Γέφυρες

Ολοκεραμικά

Οι ολοκεραμικές στεφάνες (θήκες) αλλά και γέφυρες κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου από πορσελάνη ή ζιρκόνιο (χωρίς μέταλλο εσωτερικά) με αποτέλεσμα να έχουν πολύ καλύτερες οπτικές ιδιότητες αφού δεν αντανακλά μέταλλο και έτσι προσομοιάζουν απόλυτα τα φυσικά δόντια. Λόγω της μεγάλης τους αντοχής, αυτά τα υλικά απαιτούν ελάχιστο τρόχισμα του δοντιού. Χάρη στις πολύ καλές ιδιότητες τους χρησιμοποιούνται τόσο στα μπροστινά δόντια αλλά έχουν άριστη συμπεριφορά και στην οπίσθια περιοχή.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας για στεφάνη μπορεί να γίνει σε ένα ραντεβού χάρη στο Cad/Cam σύστημα Cerec®, ενώ για γέφυρες και όψεις απαιτούνται συνήθως 2 με 3 μέρες.

Εκτός από τα ολοκεραμικά αισθητικά συστήματα, μπορούν ανάλογα με την περίπτωση να κατασκευαστούν γέφυρες και στεφάνες μεταλλοκεραμικές, τόσο επί φυσικών δοντιών, όσο και επί εμφυτευμάτων.

Πρόκειται για επιλογές με μεγαλύτερη αποκοπή οδοντικού ιστού και λιγότερο αισθητικές, καθώς στο εσωτερικό τους υπάρχει μέταλλο.

Επισκόπηση

Η διαδικασία λοιπόν ολοκληρώνεται σε 1-3 ημέρες και περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

  1. Τρόχισμα
  2. Ψηφιακή αποτύπωση 
  3. Συγκόλληση
Αναπαραγωγή Βίντεο

Οδηγίες μετά από τοποθέτηση στεφάνη - γέφυρα

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Μια οδοντική στέφανη είναι μια τεχνητή κατασκευή που τοποθετείται πάνω σε έναν φυσικό δόντι για να αντικαταστήσει το πάνω μέρος ενός κατεστραμμένου ή ήδη τροχισμένου δοντιού.

Οι οδοντικές στέφανες χρησιμοποιούνται όταν ένα δόντι έχει υποστεί μεγάλη απώλεια οδοντικού ιστού λόγω καταστροφής ή εκτεταμένης προηγούμενης αποκατάστασης.

Η διαδικασία περιλαμβάνει το τρόχισμα του φυσικού δοντιού, τη λήψη ενός ψηφιακού αποτυπώματος και την συγκόλληση της.

Μια οδοντική γέφυρα είναι μια οδοντική πρόθεση που στηρίζεται σε δύο ή περισσότερα δόντια για να αντικαταστήσει ένα ή περισσότερα απουσιάζοντα δόντια.

Η διάρκεια ζωής μιας οδοντικής στεφάνης ή γέφυρας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η φροντίδα του ασθενούς, η σωστή στοματική υγιεινή, και η ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται. Κατά γενικό κανόνα, μια καλά συντηρημένη οδοντική γέφυρα μπορεί να διαρκέσει αρκετά χρόνια.

el
Μετάβαση στο περιεχόμενο