Προσθετική

Στεφάνες - Γέφυρες

Εκτός από τα ολοκεραμικά αισθητικά συστήματα, μπορούν ανάλογα με την περίπτωση να κατασκευαστούν γέφυρες και στεφάνες μεταλλοκεραμικές, τόσο επί φυσικών δοντιών, όσο και επί εμφυτευμάτων

Πρόκειται για επιλογές με μεγαλύτερη αποκοπή οδοντικού ιστού και λιγότερο αισθητικές, καθώς στο εσωτερικό τους υπάρχει μέταλλο.

Επισκόπηση

Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε 7-10 ημέρες και περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

  1. Τρόχισμα (εφόσον πρόκειται για φυσικό δόντι)
  2. Αποτύπωση και κατασκευή προσωρινού
  3. Πρόβα μεταλλικού σκελετού
  4. Πρόβα αγυάλιστης πορσελάνης
  5. Συγκόλληση
Αναπαραγωγή Βίντεο

Οδηγίες μετά από τοποθέτηση στεφάνη - γέφυρα

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Μια οδοντική στέφανη είναι μια τεχνητή κατασκευή που τοποθετείται πάνω σε έναν φυσικό οδοντόστομα για να αντικαταστήσει το πάνω μέρος ενός κατεστραμμένου ή χαλαρού δοντιού.

Οι οδοντικές στέφανες χρησιμοποιούνται όταν ένας οδοντόστομα έχει υποστεί μεγάλη απώλεια οδοντικού ιστού λόγω καταστροφής ή εκτεταμένης συγκεντρωτικής θεραπείας.

Η διαδικασία περιλαμβάνει τον τριμμό του φυσικού οδοντόστοματος, τη λήψη ενός αποτυπώματος, και την προσωρινή τοποθέτηση μιας προσωρινής στέφανης προτού κατασκευαστεί η τελική οδοντική στέφανη.

Μια οδοντική γέφυρα είναι μια οδοντική πρόθεση που στηρίζεται σε δύο ή περισσότερα δόντια για να αντικαταστήσει ένα ή περισσότερα απουσιάζοντα δόντια.

Η διάρκεια ζωής μιας οδοντικής γέφυρας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η φροντίδα του ασθενούς, η σωστή στοματική υγιεινή, και η ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται. Κατά γενικό κανόνα, μια καλά συντηρημένη οδοντική γέφυρα μπορεί να διαρκέσει αρκετά χρόνια.

el