Το Ιατρείο μας

008-orthodontist.png
Έμπειρο Προσωπικό

Άρτια καταρτισμένη ομάδα

006-dental-care.png
Καθαρό Περιβάλλον

Έμφαση στην αποστείρωση και την απολύμανση

009-dentist-chair.png
Εξοπλισμός Υψηλής Ποιότητας

Πλήρης και τεχνολογικά σύγχρονος εξοπλισμός για κάθε ανάγκη

Υπερσύγχρονα εξοπλισμένο με ήρεμο, φιλικό και άνετο περιβάλλον για τους ασθενείς. Η αφοσίωση στην εξαιρετική ποιότητα καθώς κ η συνεχής επιστημονική βελτίωση είναι συστατικά του χαρακτήρα του ιατρείου. Το απόλυτα καθαρό περιβάλλον εργασίας και η εφαρμογή των πιο αυστηρών μεθόδων αποστείρωσης έχουν ιδιαίτερη σημασία για μας.

Μέσα από τη λεπτομερή εξέταση, διάγνωση και συζήτηση όλων των αναγκών των ασθενών, γίνεται η ενημέρωση και η εκτέλεση των οδοντιατρικών θεραπειών, στις οποίες περιλαμβάνεται και η θεραπεία με οδοντικά εμφυτεύματα.
Για μας είναι μεγάλης σημασίας να προσφέρουμε οδοντιατρικές θεραπείες υψηλής ποιότητας και για τον λόγο αυτό λειτουργούμε αποκλειστικά και χωρίς διακοπή οδοντιατρική 4 χεριών. Έτσι, αν χτυπήσει για παράδειγμα το τηλέφωνο, δεν φεύγει η βοηθός από την διαδικασία της θεραπείας για να απαντήσει, αλλά υπάρχει η γραμματέας που θα φροντίσει για αυτό αλλά και τυχόν άλλες εργασίες, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την απρόσκοπτη ροή της θεραπείας.

Το πάθος μας για την ακρίβεια των χειρισμών ολοκληρώνεται με την χρήση του οδοντιατρικού μικροσκοπίου το οποίο μας παρέχει την λεπτομέρεια που απαιτείται για την ελάχιστη παρέμβαση στους ιστούς (αφαιρείται λιγότερη οδοντική ουσία).

el