Ιατρείο

Slow Dentistry

Πρόκειται για ένα παγκόσμιο δίκτυο οδοντιάτρων που έχει σαν στόχο την βελτίωση των προδιαγραφών της οδοντιατρικής φροντίδας ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια, η ευημερία, η άνεση και η κατανόηση των ασθενών. Το οδοντιατρείο μας είναι το πρώτο οδοντιατρείο στην Ελλάδα που εντάχθηκε στο παγκόσμιο αυτό δίκτυο. Ένα δίκτυο οδοντιατρείων δεσμευμένων να διαθέτουν τον απαραίτητο χρόνο στα ραντεβού τους.

 

Οι ακρογωνιαίοι λίθοι του Slow Dentistry®:

1.     Αναισθησία -πλήρης αναισθητοποίηση της περιοχής επέμβασης πριν από την εκτέλεση κάθε θεραπείας (εφόσον απαιτείται)

2.     Ελαστικός Απομονωτήρας - εφαρμογή του ελαστικού απομονωτήρα σε όλες τις απονευρώσεις και σε άλλες οδοντιατρικές πράξεις ώστε να εξασφαλιστεί απομόνωση και να αποτραπεί επιμόλυνση.

3.     Απολύμανση του χώρου - πλήρης και κατάλληλη απολύμανση διεθνών και ελληνικών κατευθυντήριων γραμμών ώστε να αποτραπεί επιμόλυνση (πλύσιμο χεριών, οδοντιατρικές καρέκλες, λαβές, πάτωμα, επιφάνειες κλπ)

4.     Ενημερωτική συγκατάβαση - πλήρης ενημέρωση και κατανόηση των ασθενών για κάθε θεραπεία, εξηγώντας του κινδύνους και τα πλεονεκτήματα αναλυτικά.

Αναπαραγωγή Βίντεο

Τί πρέπει να γνωρίζετε;

Τι είναι η αργή οδοντιατρική και σε τι διαφέρει από την παραδοσιακή οδοντιατρική;

Η αργή οδοντιατρική είναι μια προσέγγιση που δίνει έμφαση σε μια πιο προσεκτική και με επίκεντρο τον ασθενή οδοντιατρική εμπειρία. Επικεντρώνεται στην παροχή ενδελεχούς, υψηλής ποιότητας φροντίδας αντί να βιάζεται στα ραντεβού. 

Πώς ωφελεί τους ασθενείς η αργή οδοντιατρική;

Η αργή οδοντιατρική στοχεύει να ενισχύσει τη συνολική εμπειρία του ασθενούς δίνοντας προτεραιότητα στην εξατομικευμένη φροντίδα, ελαχιστοποιώντας το άγχος και το άγχος και διασφαλίζοντας τον ενδελεχή σχεδιασμό της θεραπείας. Αφιερώνοντας χρόνο για να ακούσετε τις ανησυχίες και τις ανάγκες των ασθενών, η αργή οδοντιατρική στοχεύει στη βελτίωση των αποτελεσμάτων και στη δημιουργία ισχυρότερων σχέσεων οδοντιάτρου-ασθενούς.

Ποιοι παράγοντες συμβάλλουν στην «αργή» προσέγγιση στην οδοντιατρική;

Η αργή οδοντιατρική περιλαμβάνει διάφορους παράγοντες, όπως περιεκτικές εξετάσεις, λεπτομερή σχεδιασμό θεραπείας και εστίαση στην προληπτική φροντίδα. 

Πώς επηρεάζει η αργή οδοντιατρική την ποιότητα των οδοντιατρικών θεραπειών;

Η αργή οδοντιατρική δίνει προτεραιότητα στην ακρίβεια και την αριστεία στις οδοντιατρικές διαδικασίες. Αφήνοντας αρκετό χρόνο για κάθε θεραπεία, οι οδοντίατροι μπορούν να δώσουν μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια, να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο σφαλμάτων και να εξασφαλίσουν ότι οι ασθενείς λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα.

el
Μετάβαση στο περιεχόμενο