Ιατρείο

Ψηφιακή Αισθητική Σχεδίαση (Digital Smile Design)

Αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο της αισθητικής οδοντιατρικής. Πρόκειται για την ψηφιακή ανάλυση του προσώπου με σκοπό να γίνει προσομοίωση του νέου χαμόγελου. Η διαδικασία περιλαμβάνει τη λήψη ψηφιακών φωτογραφιών της υπάρχουσας αρχικής κατάστασης. Στη συνέχεια γίνεται μελέτη και σχεδιασμός με τη χρήση λογισμικού.

Τα δόντια αλλάζουν διαστάσεις, κλίσεις και χρώμα ώστε να ταιριάξουν ιδανικά στο πρόσωπο. Στη συνέχεια γίνεται παρουσίαση στον ασθενή του «πριν και μετά» που προκύπτει ώστε να εκτιμηθεί και να αξιολογηθεί η ψηφιακή αλλαγή.

Γίνεται μεταφορά των αλλαγών που προκύπτουν στο στόμα με πρόπλασμα ρητίνης (mock up) χωρίς να τροχιστούν τα δόντια και έτσι γίνεται εκ νέου αξιολόγηση, πλέον σε πραγματικές συνθήκες. Οριστικοποιούνται τυχόν αλλαγές και μεταφέρονται στο εργαστήριο για την εκτέλεση της κατασκευής. Έτσι, ο ασθενής γνωρίζει το αποτέλεσμα πριν ξεκινήσει η διαδικασία

Ακόμη μεγαλύτερο πλεονέκτημα αποτελεί η εξαιρετικά λεπτομερής επικοινωνία με το οδοντοτεχνικό εργαστήριο, το οποίο και καθοδηγεί στην επιλογή του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί.

Μέσω αυτής της ανάλυσης γνωρίζουμε ακριβώς από πριν σε ποιο δόντι χρειάζεται να επέμβουμε και πόσο. Πολύ μεγάλης σημασίας είναι ότι το τρόχισμα γίνεται πάνω από το πρόπλασμα ρητίνης (mock up) με συνέπεια να είναι ελάχιστο ή και πολλές φορές καθόλου.

Κάτι που καθιστά την διαδικασία προετοιμασίας των δοντιών εξαιρετικά συντηρητική.

Αναπαραγωγή Βίντεο
el
Μετάβαση στο περιεχόμενο