Εξοπλισμός

Κλίβανος Αυτόκαυστος

Ο κλίβανος στην οδοντιατρική είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται για την αποστείρωση των οδοντιατρικών εργαλείων και εξοπλισμού. Στην οδοντιατρική χρησιμοποιείται ο αυτόκαυστος (autoclave), που λειτουργεί με τη χρήση ατμού υψηλής πίεσης και υψηλής θερμοκρασίας για να εξολοθρεύσει τα μικρόβια, τα βακτήρια, τους ιούς και άλλους μικροοργανισμούς που μπορεί να βρίσκονται στον οδοντιατρικό εξοπλισμό. 

Η χρήση του  είναι ουσιώδης για την προστασία της υγείας των ασθενών και του προσωπικού, καθώς εξασφαλίζει την απολύτως ασφαλή και αποτελεσματική αποστείρωση του εξοπλισμού πριν από τη χρήση του σε κάθε επίσκεψη του ασθενή.

el
Μετάβαση στο περιεχόμενο