Εξοπλισμός

Χειρολαβή ένδο

Η χερολαβή ενδοδοντίας είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται στην ενδοδοντική θεραπεία (γνωστή και ως απονεύρωση) για την προετοιμασία και τον καθαρισμό των ριζικών σωλήνων του δοντιού. 

Πρόκειται για ένα μηχανοκίνητο εργαλείο που βοηθά τους οδοντιάτρους να αφαιρέσουν τον νεκρό ή μολυσμένο πολφό, να καθαρίσουν τους ριζικούς σωλήνες και να τους διαμορφώσουν έτσι ώστε να μπορούν να γεμιστούν με υλικό πλήρωσης. Με τη χρήση της χειρολαβής ενδοδοντίας ο χρόνος της ενδοδοντικής εργασίας μειώνεται αρκετά, ενώ αποφεύονται τυχόν σπασίματα εργαλείων μέσω της λειτουργίας ελέγχου ροπής.

el
Μετάβαση στο περιεχόμενο